vitajte

Letné kino a kaviareň v Podhájskej

Letné kino ponúka rôzne filmy, kaviareň s barom na prízemí, internetová kaviareň na poschodí, PC s možnosťou počítačových hier a internetu, biliard, vonkajšia terasa s posedením, parkovanie pri objekte, príjemný a occhotný obsluhujúci personál

Otváracie hodiny: PO - NE: 10:00 - 00:00 hod. Premietanie filmu: vždy za dobrého počasia a po zotmení ( Poplatok: 2 € / osoba ) Adresa: Podhájska 589, 941 48 Podhájska, Slovensko

Brhlovce - Skalné obydlia

Brhlovce ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m.. V obci Brhlovce sa nachádzajú dve múzea: Tekovské Múzeum a Obecné Múzeum.

Expozícia TEKOVSKÉHO MÚZEA bola sprístupnená v roku 1992.

Expozícia vytvorená z murovaného domu z konca 19. storočia s datovaním 1932 a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom a dokumentuje zvláštnu formu ľudové staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

V roku 1994 Tekovské múzeum v Leviciach za expozíciu Skalné obydlia získala ocenenie Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky. Otváracie hodiny: Apríl – Október: Každý deň: 9.00 hod. – 16.00 hod. November – Marec: na požiadanie

Expozícia OBECNÉHO MÚZEA bola otvorená v r. 2007, zahrňuje výstavu ukážok tradičného umenia, zaujímavú zbierku historických motocyklov, historických fliaš, nádob, odevov... Otváracie hodiny: Pondelok, štvrtok, sobota a nedeľa v čase od 9 do 16 hod. obedňajšia prestávka od 12 – 13 hod. a vstupné dospelí 0,70 eura a deti 0,20 eura.

Hvezdáreň Hurbanovo

Hvezdáreň je položená 114 m. n. m. Bola založená v roku 1871 stereoskopistom MIKULÁŠOM KONOLY-THEGEM (1842-1916). Po rekonštrukcii sa z hvezdárne stala najmodernejšia meteorologická stanica na území Slovenska. V súčasnosti je kopula funkčná, je plne otočná, ďalekohľad je stacionárny. Nachádza sa tu aj slnečný spektrograf.

Komárňanská 247/134, 94701 Hurbanovo 035/245 11 02

Nitriansky hrad

Najvýraznejšou a najcennejšou pamiatkou Nitry je Nitriansky hrad, nachádzajúci sa na skalnom vápencovom vrchuv Zobor. Hrad je pamätníkom mnohých stáročí, viažu sa k nemu významné historické, politické a spoločenské udalosti. Ako jeden z mála slovenských hradov napriek častým pohromám si zachoval pomerne neporušenú hradbu až do našich čias a nezmenil ani svoj vonkajší vzhľad získaný v 17.storočí.Hrad v dnešnej podobe je výsledkom staviteľskej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí. Skladá sa zo štyroch samostatných častí odlišného charakteru : katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a dobre zachovaného vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu. V parku pred mostom je barokové súsošie nazvané Morový stĺp, ktoré zaujalo veľa aj zahraničných turistov. Podľa najnovších archeologických výskumov hradný kopec bol osídlený už v 19.storočí,avšak výstavba hradu spadá do obdobia zániku Veľkej Moravy.

Hrad nie je sprístupnený verejnosti. Sprístupnená je iba katedrála a park pod hradom.

Národný žrebčín Topolčianky

Národný žrebčín Topoľčianky dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov.

Počas viac ako 80-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

V súčasnosti je národný žrebčín k dispozícii aj pre širokú verejnosť, pre ktorú sú poskytované rozličné služby: prehliadka jazdiarne a múzea chovu koní, jazda na koni len pre pokročilých.

Kontakt: 00421/37-6301613-5 klap. 110, objednavky@nztopolcianky.sk

Arborétum Mlyňany

"Zelená živá mapa sveta" - asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálo zelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905). Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.

Adresa: Slovenská akadémia vied, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany . Tel.: 037/633 42 11, 037/633 45 71, E-mail: arboretum.mlynany@savba.sk. Otváracie hodiny: Po-Pi: 8:00 - 16:30, víkend: 9:00 - 16:30